Doelen
Stellen


Coaching is een doelgerichte methode van begeleiden. Vanaf de start van de coaching is er expliciete aandacht voor het doel(en) en resultaat. Wij ondersteunen u bij het zelf formuleren van doelen en actiepunten. Vito Coaching hanteert een oplossings-gerichte aanpak. Wij kijken samen naar wat u wilt bereiken, waarin u zich verder wilt ontwikkelen. Wij richten ons met u op de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden.
Tijdens elk gesprek wordt samen teruggeblikt op het behaalde resultaat tot dan toe. Hoe staat het behaalde resultaat in verhouding tot het gestelde doel(en)? Wat is nodig om een volgende stap richting het doel te maken?
Welkom bij Vitocoaching

 
 


Om tussen de gesprekken actief in de praktijk aan de slag te gaan met de nieuw verworven inzichten en eventuele opdrachten is zelfdiscipline en doorzettingsvermogen nodig. Leren en het behalen van resultaten kost inspanning en tijd. De coach ondersteunt in dit leren door de essentie te verhelderen, door te vragen, feedback te geven, te confronteren en samen met u de gemaakte afspraken te bewaken.
Welkom bij Vitocoaching

 
 


Gratis IntakeDoelen StellenUnlocking Potential
Welkom bij Vitocoaching